Tuesday, September 30, 2014

YA MAHAKAMA YA KADHI NA RASIMU YA KATIBA MPYA


KHIDMAT DWAAT LISIAMIYAT CENTRE REGISTERED TRUSTEES.
P. O. BOX 16106, MOB. 0713-290272, 0784-403020.


1. Uanzishaji wa Mahakama ya Kadhi utaleta madahara makubwa ndani ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) kwa vile Wakristo hawagawanyiki katika suala la kuipinga, lakini sisi Waislamu tunagawanyika katika suala hilo. Kwa taarifa yako napenda nikuhakikishie kuwa Waislamu wa Madhehebu ya AnsarSunna HAWAIKUBALI Mahakama hiyo kwa vile wanaelewa kuwa itakuwa chini ya BAKWATA.

2. Pia wanaelewa kuwa miongoni mwa mamlaka ya Kadhi ni kutangaza mwezi wa Ramadhani kufunga na kufungua na wao wanaye Amir wao ambaye hutangaza mwezi kwa kufuata mwezi unaoandama Saudia (Saud Arabia). Kwa maana hiyo katika nchi yenye Kadhi kutokea mtu mwingine nje ya Kadhi kutangaza mwezi ni kosa la jinai.

3. Kitu ambacho kitaleta madhara makubwa kuliko mafanikio ingawa AnsarSunna ni kundi dogo lakini wanaburuza kundi kubwa sana la Waislamu, kuliko Taasisi yoyote ya Kiislamu hapa Tanzania kwa vile ushawishi wao ni mkubwa sana katika jamii ya Kiislamu.

4. ANSAR SUNNA ndio wanaoendesha Shuura ya Maimam, GAZETI LA AN-NUUR, AL-HUDA, NASAHA na RADIO IMANI. Pia wana ushawishi mkubwa TIMES FM. Je, BAKWATA wana uwezo wa kupambana na vyombo hivyo?

5. Je, Serikali inaweza kukabidhi Mahakama ya Kadhi kwa wanaharakati wa Kiislamu? Nina hakika haiwezi kufanya jambo hilo na kama haitofanya hivyo Chama Cha Mapinduzi (CCM) kinaweza kupata hasara zifuatazo:

(a) Wakristo wote wanaweza kujitoa ndani ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) na kujiunga katika chama cha CHADEMA ambacho hakina Mahakama ya Kadhi katika Ilani yake.

(b) Waislamu wote walioko chini ya Shuura ya Maimamu ambayo ni Mpinzani Mkuu wa BAKWATA wataendelea kuipinga Serikali ya Chama Cha Mapinduzi (CCM), kwa kuikumbatia BAKWATA na huku wakiendelea kuiunga mkono CUF, hivyo CCM itajikuta imebakia na Waislamu wanaoiunga mkono BAKWATA tu. Suala la wanaharakati kuipinga Mahakama ya Kadhi ni jambo rahisi sana kwa vile Mahakama ya Kadhi sio madai yao ya msingi.

6. Waislamu (wanaharakati) dai lao la msingi ni MGAWANYO SAWA WA MADARAKA. Hivyo Serikali inapounda Wizara, wao hutizama Baraza la Mawaziri, WAISLAMU NI WANGAPI NA WAKRISTO NI WANGAPI NDIO MAANA WANAIUNGA MKONO CUF, KWA VILE CUF IMEELEWA TATIZO LAO NA WAO WAKAJA NA KAULIMBIU YA HAKI SAWA KWA WOTE, yaani kwa Wakristo na Waislamu, wala Ilani ya Uchaguzi ya CUF haisemi lolote kuhusu Mahakama ya Kadhi WALA HAITOSEMA!!

7. Pia Waislamu wanaharakati wanaelewa kuwa Mahakama ya Kadhi haina manufaa yoyote kwa Waislamu, kwa vile Zanzibar ipo na WAISLAMU WA ZANZIBAR HAWANA MAENDELEO YOYOTE KUWAPITA WALE WA BARA, NA UISLAMU SI NDOA NA MIRATHI TU WALA MUNGU HASEMI "SOMETHING IS BETTER THAN NOTHING." Huu ni msemo wa Wazungu.

8. Mwenyezi Mungu anasema: INGIENI KATIKA UISLAMU WOTE NA MSIFE BALI MMEKUWA WAISLAMU KAMILI (Surat Baqarah ya 2 aya ya 208). Kwa hiyo mimi nikiwa kama Mwislamu nashauri kuwa Mahakama hiyo ISIWEPO kwani haitakuwa na manufaa kwa Chama cha Mapinduzi (CCM) na italeta mgawanyiko miongoni mwa wanachama wako, chukulia mfano Zanzibar, Mufti na Kadhi wanavyopingwa na wanauamsho ambao wanaongozwa na Sheikh Farid hali wanauamsho ndio Shura ya Maimam na Shuura ya Maimam ndiyo Uamsho.


KWANINI MASHEIKH WA BAKWATA WANAITAKA?

9. Wanaelewa wanachokifanya, wao wanajua fika kuwa Serikali itakapoanzisha Mahakama ya Kadhi watakuwa wamepata AJIRA, kwa hiyo wao wanapigania maslahi yao tu, hawawezi kuangalia madhara yatakayokikumba Chama Cha Mapinduzi (CCM) na huku wakijua kuwa ushawishi wao ni mdogo katika Jamii ya Kiislamu na hawana hata Miundumbinu ya kuwashawishi Waislamu wote waweze kumkubali Mufti, na hali ya Mufti ameshaweka wazi milango kwa Taasisi zote za Kiislamu na Waislamu waje washirikiane naye.
10. Masheikhe hawa wanaelewa kuwa hakuna Hakimu anayehukumu makosa mawili tu, yaani NDOA na MIRATHI, ukiletewa mzinifu huruhusiwi kumhukumu, ukiletewa mwizi huruhusiwi, nk. lakini wanang'ang'ania hivyo hivyo kwa ajili ya mishahara tu na hiyo ni hatari.

11. Hujaribu kutoa hata mifano ya Serikali ya Uingereza kwamba mwaka 1920 iliweka Mahakama hizo, ukweli ni kwamba Serikali ya Uingereza haikuweka Mahakama za Kadhi tu bali za Maakida na Maliwali, lakini pia sababu ya kuziweka Mahakama hizo siyo kwa ajili ya kuutunza Uislamu au uliwali bali ilikuwa ni mbinu ya kuwatuliza Viongozi hao ili waweze kuwatawala bila vurugu kwani mkoloni aligundua kuwa ni watu wenye ushawishi katika jamii kwa hiyo ile ilikuwa ni mbinu ya kiutawala ili Masheikhe, Maliwali na Maakida wajione kuwa na wao ni sehemu ya Serikali ya Muingereza, kumbe ni watawaliwa, hivyo bado hoja hiyo haina msingi wowote wala haina maana kwamba Serikali ya Mkoloni ilikuwa nzuri kwa Waislamu kuliko hii ya CCM, na huku tukiambiwa kuwa Waislamu ndiyo walioanzisha harakati za kudai Uhuru, kama walikuwa wazuri kwa nini tuliwaondoa.


12. CCM inayo mambo mengi ya kujivunia kwa Waislamu kama vile kuwapatia Chuo Kikuu, na hilo ni jambo muhimu na la msingi kwa maendeleo ya Uislamu na Waislamu, kwa hiyo JAMBO HILO LA MAHAKAMA YA KADHI mnapaswa kuliangalia kwa umakini ijapokuwa limo ndani ya Ilani yenu. Lakini si kila jambo lililomo ndani ya Ilani litekelezwe, mengine yanaweza kushindikana kwa matatizo mbalimbali na hili ni tatizo kubwa KWANI LINAWEZA KUZAA MGOGORO WA KIDINI!!

WAKRISTO WANA HAKI YA KUPINGA MAHAKAMA YA KADHI
13. Sehemu kama Zanzibar ni rahisi kuweka Mahakama ya Kadhi kwa vile Waislamu kule ni asilimia 99.99 hali kama hiyo Wakristo kule ni kama hawapo wamemezwa kwa uchache wao. Lakini BARA NI PAGUMU kwa vile HUENDA WAKRISTO NI WENGI KULIKO WAISLAMU. KWA VILE WAISLAMU KWA UHAKIKA HUPATIKANA MIKOA ISIYOZIDI SITA AMBAYO NI DAR ES SALAAM, LINDI, TANGA, MTWARA, KIGOMA NA TABORA, pia katika mikoa hiyo siyo Wilaya zote, kwa mfano Mkoa wa Kigoma ni Ujiji na Kigoma Mjini tu.

14. Pamoja na hayo Masheikhe wa BAKWATA wanaoshikilia suala la kuwepo kwa Mahakama ya Kadhi bado hawajafahamu nini tatizo la Wakristo, hata hawakubali kuwepo kwa Mahakama hiyo, siyo kweli kabisa kwamba Wakristo hudhani Mahakama hizo zitawahukumu wao, la hasha na Masheikhe hutumia muda mwingi kuwaelimisha juu ya hilo, wakati hilo sio tatizo lao, na ni udhaifu wa kutokujua madai au matatizo ya mpinzani wako, ni nini tatizo la Wakristo ni hili:
(a) Mkumbuke kwamba mwaka 1993 hapa Tanzania kulikuwa na mgogoro wa bucha za nguruwe, mgogoro huo ulizaa harakati kubwa za Waislamu ambazo makao yake makuu yalikuwa msikiti wa Mtoro na kiongozi mkuu alikuwa marehemu Kasim bin Juma. Waislamu walipinga kuwepo Ubalozi wa Vatican hapa Tanzania na bado wanaendelea na msimamo huo hadi leo, wakati ubalozi huo hauendeshwi kwa Fedha za walipa kodi wa Tanzania bali ni Vatican yenyewe. 

JE, ITAKUWAJE LEO WAKRISTO WAKUBALI ZIWEPO MAHAKAMA AMBAZO ZITATOA AJIRA KWA WAISLAMU, KUANZIA MTAA, KATA, TARAFA, WILAYA, MKOA HADI TAIFA, TENA KWA FEDHA ZA WALIPA KODI WA TANZANIA WAKIWAMO NA WAO WAKRISTO? 

Hilo ndilo tatizo lao na hapo ndipo BAKWATA wanatakiwa wapatolee maelezo.
(b) Kwamba, mabilioni ya Watanzania yatakayowalipa Masheikhe kila mwezi nao wao watanufaikaje? Huo ndio mgogoro uliotengenezwa na Ilani yenu na ambao unaweza kuwagharimu katika uchaguzi ujao wa mwaka 2010 ENDAPO WAKRISTO WAKIIGA MFANO WA WAISLAMU WA MSIKITI WA MTORO walipoamua kukusanya Kadi za CCM mwaka 1993 ingawa jaribio hilo lilizimwa na Viongozi wa CCM.


HOJA ZA SHEIKH BASALEH

15. Sheikh Ali Basaleh ndiye ambaye amelielewa tatizo la Maaskofu ingawa ametoa mfano mzuri wa kuwatuliza katika kipeperushi chake cha Wito cha tarehe18/08/2006. Ijumaa kuwa kama mtu ana watoto wawili mmoja anakula sana na mwingine hali sana, Je, baba atamzuia yule anayekula sana ili alingane na yule asiyekula sana? Mfano wake ni mzuri lakini haufanani na tatizo lililopo kwani fedha za baba hazichangiwi na watoto wake, bali baba huzitafuta yeye mwenyewe kwa nguvu zake, LAKINI FEDHA ZA BABA SERIKALI ZINATOKANA NA KODI YA WAISLAMU NA WAKRISTO, HIVYO SERIKALI HAIPASWI KUTUMIA FEDHA NYINGI KWA DINI MOJA LAZIMA ITALETA MGOGORO NA NDIYO MAANA SISI WAISLAMU TUMEKUWA TUKIDAI HAKI SAWA!
16. Katibu Mkuu ni matumaini yangu kuwa hekima itatumika katika kulitatua tatizo hilo kwani ni rahisi kuziba ufa kuliko gharama za kujenga ukuta mwisho nakutakia kazi njema pamoja na afya njema.


WABILAH TAUFIQ,
ASANTE.
USTADH A. S. MKAMBAKU,

KATIBU MKUU.- JAMII FORUMS

SUMU YA RASIMUNa Makengeza,

Wabongo sina hamu nao. Juzi tulipokuwa sebuleni jamaa mmoja alituchekesha kweli hadi wengine walipaliwa na supu zao.

‘Aisee, mimi napenda sana polisi wanavyofanya kazi siku hizi?’

‘Hawakudai rushwa tena?’

‘Achana na wale. Juzi kuna wezi walitaka kuvunja nyumba yangu usiku. Basi tulipoona hali mbaya, mke wangu akapiga simu polisi wakati mimi natafuta sime. Majibu kama kawaida … ‘Oh hatuna petroli, huwezi kutuletea M-pesa kidogo tununue na majibu mengi ya kukera, hadi mke wangu akakata simu kwa hasira. ‘
‘Hapa kuna nini cha ajabu? Yaleyale.’

‘Ngoja Bwana. Mbona kiherehere kama mheshimiwa mbele ya posho? Wakati nasikia wezi bado wanatafuta jinsi ya kupenya na mimi nilipiga simu polisi. ‘Jamani eee, kuna vijana wamejikusanya hapa, eti wanajiandaa kuandamana kupinga Bunge letu tukufu la Katiba.’
‘Wacha wewe’

‘Ndiyo. Nakuambia hata dakika kumi hazikupita, polisi hao! Tena walikuja na kasi ya ajabu na magari matano na deraya na mabomu ya machozi na maji ya kuwasha hadi wale wezi hawakufurukuta tena. Nadhani bado wanajikuna huko selo. Sisi tu tulibaki ni athari kidogo ya mabomu yale, lakini angalau sisi tulikuwa salama na wezi sasa wameswekwa ndani bila kuona ndani.’
Duh!’

‘Kabisa. Kwa hiyo, mambo yamebadilika. Eti utoe taarifa ya wizi au uhalifu wowote, umepitwa na wakati. Ukiona jambo lolote siku hizi, piga simu na ongelea maandamano. Hapo magari yao yanafufuka na petroli inajitokeza kama miujiza. Udumu mchakato wa kutibua.’

Basi wacha watu wacheke. Na wengine waliongeza.

‘Siku hizi ya nini kuandamana ili uandamwe. Tangaza maandamano na polisi watafanya maandamano kwa niaba yenu. Kaa pembeni na waangalie tu na wakimaliza maandamano yao, tangaza maandamano mengine sehemu nyingine, ili mradi wazunguke mji mzima wakiandamana siku nzima. Senema ya bure nakuambia.’
Ndiyo maana nawapenda sana Wabongo. Si tu kwamba kila mtu ana wazo lake tofauti na mwenzie (na sijui wangapi wako tayari kweli kuwasikiliza wengine na kupima iwapo wana hoja au la), lakini wanajua kugeuza hata hali mbaya ili hali ya kuwafaidi wao.

Lakini siyo wote waliokubali. Mwingine alikasirika sana.
‘Huu ni upumbavu kabisa, eti kuvuja kwa pakacha. Ukiwa umebeba samaki na wameanza kuoza, unapata nini pakacha ikivuja?’

‘Una maana gani?’

‘Sasa kodi zetu wananchi zinatumika kutuzuia sisi wananchi tusiweze kupinga matumizi mabaya ya kodi zetu wananchi.’

Watu wakacheka.
‘Mnacheka nini? Miaka yote hii tunaambiwa kwamba hakuna fedha za kuboresha jeshi la ndani. Hawawezi kujengewa nyumba bora, hakuna hata fedha za kununua karatasi za kuandika maelezo sembuse gari linalofanya kazi na petroli ya kutosha. Ghafla vitu vyote hivi vipo, tueleweje? Hakuna fedha za kuwakamata wezi na mafisadi, lakini za kutupiga kichwani zipo za kutosha. Mwisho tutaanza kupigwa kwa kukataa kutoa rushwa, eti ni kutotii amri halali bila shuruti.’

Watu wakacheka hata kama yule alinuna. Mwingine aliamua kubadili mada.

‘Lakini tusiwalaumu sana ndugu zetu wenye rungu ya dola. Hayo yote ni matokeo ya kuchakachua mchakato laivu. Kwa kuwa wameanza kuburuta, lazima waburute hadi mwisho.’
‘Kweli kabisa. Lakini ni wajanja pia, maana naona katiba sasa imekuwa dili ya uchaguzi. Wakati wa uchafuzi mkuu, watu wanaahidi hili au lile, badala ya kuongelea sera kiasi kwamba imebidi kuweka watu kukusanya ahadi zote zinazotolewa kila mahali. Sasa ni katiba. Hawa wa bangi maalumu ambao walichaguliwa hapo awali kwa kutotaka katiba, sasa wanasikiliza kila kikundi na kuweka maneno matamu yanayowahusu ili mradi wajenge uhalali wa kubomoa rasimu na kuweka ya kwao.’

‘Kabisa. Bado nauliza ni wajenzi wa aina gani wanaohangaika kurembesha paa wakati misingi haina nguvu. Hawajaona yaliyotokea huko Nigeria. Kupandisha jengo, hata likiwa jengo zuri namna gani, juu ya misingi mibovu ni kukaribisha janga, mporomoko na vifo vya watu. Hata ukiwa mtabiri namna gani au ukiwa umevimbiwa na kutawala miaka yote hii, jengo ni jengo na misingi yake haiwezi kupuuzwa.’

‘Na ahadi hizi za kutuhadaa ni duni kabisa, maana wamebomoa misingi kwa hiyo nakshi za juu ni sura tu ya kutudanganya.
Hapo kijana mmoja alibisha.

‘Si kweli. Sisi vijana tunashukuru. Hii rasumu mpya …’

‘Rasimu Bwana …’

‘Sumu … simu yote hali moja. Rasumu hii ni kiboko. Unaona hatimaye tumepata hata baraza la vijana.’

‘Ohoo mwenzangu, unaona unavyodanganyika kirahisi. Suala si kuona kama hiki au kile kimepachikwa. Yale mambo ya msingi mbona yameondolewa.’
‘Lakini wameweka na ardhi pia.’

‘Kwani ardhi isingekuwepo? Chini ya mapendekezo ya Serikali tatu, ardhi ingekuwepo kwenye Katiba ya Tanganyika.’

Mama mmoja naye aliingia.

‘Hapana, lazima tushukuru,maana hata mambo ya jinsia yameingia.’
‘Mmh, nyinyi kinamama mmeshasahau wakati wa mapambano ya Sera na Sheria ya Ardhi. Wengine walipigania kwanza ardhi ibaki mali ya Watanzania, wakati wengine walitaka tu kuhakikisha kwamba mwanamke ana haki ya ardhi. Tukawauliza, haki ya ardhi ya nini iwapo ardhi imechukuliwa na wawekezaji. Si mwanamume, si mwanamke atapata kitu. Linda mambo ya msingi kwanza. Na watu wakajenga umoja sana hadi Serikali ikaona kuna hatari ya kushindwa, ndiyo maana walibadilisha sheria kusema kwamba wanawake wanaweza kumiliki ardhi. Basi wanawake wengi walihamia upande wa Serikali na ardhi yetu ikazidi kuchukuliwa na wawekezaji. Angalia huko Loliondo, angalia mashamba ya jatropha.’
‘Lakini hii rasumu mpya sasa inalinda ardhi …’

‘Naona hunielewi kabisa. Sawa wamesema. Lakini hayo yote ni kutufanya kukubali rasumu yao kama unavyoiita. Vijana wafurahie baraza lao, wanawake wafurahie kwamba jinsia ipo ili mradi kila mtu akubali kwamba yale ya msingi si ya msingi tena. ‘
‘Lakini ni mapendekezo mazuri.’

‘Nani anabisha. Suala ni kwamba bila kuangalia yale ya msingi wa uhusiano wetu kitaifa na uwezo wa kuwajibisha viongozi wetu na mamlaka yetu sisi wananchi, hayo mengine ni pipi tu.’

‘Duh, we angalia Bwana maana unavyowashwa na hii rasumu, mwisho utakuta unajikuna selo sasa. Hujui kwamba sasa tunatawaliwa kimabavu kabisa. Hatuna hiari tena, ni shuruti tu.’

Wakati anaongea hivi, tukasikia ving’ora kwa mbali. Kila mtu alisambaratika bila kuangalia nyuma.
MWANANCHI

Friday, September 26, 2014

AJIRA: SASA NI WAKATI WA KUFIKIRI NJE YA BOKSI
Na Ali Mufuruki,

KUNA matukio mawili ya siku za karibuni ambayo yanatakiwa kutazamwa na kila mmoja wetu kwa mapana yake kuhusu tatizo la ajira hapa nchini.
Benki Kuu ya Tanzania (BoT) pamoja na Idara ya Uhamiaji zilitangaza nafasi za kazi. Katika maombi yaliyotumwa, ingawa nafasi za kazi zilizotangazwa zilikuwa chini ya 100, maombi ya kazi yalizidi maelfu.


Katika suala la Uhamiaji, waombaji walifikia 70,000, kiasi kwamba ilibidi usaili uende kufanyikia katika Uwanja Mkuu wa Taifa jijini Dar es Salaam. Hili si jambo dogo.
Ripoti ya karibuni zaidi ya Benki ya Dunia (WB) inaonyesha kwamba katika kipindi cha miaka 15 ijayo, Tanzania itakuwa na nguvukazi ya watu milioni 40 ambao watakuwa wakihitaji ajira zenye staha.

Takwimu za serikali zinaonyesha kwamba kwa mwaka, vijana zaidi ya 800,000 wanamaliza masomo yao katika ngazi mbalimbali na hivyo wanataraji kuingia sokoni na kukuta ajira zao zikiwa atayari.
Kwa hali ya sasa ya uchumi wetu, idadi hii ni kubwa sana. Nimefanya utafiti katika mashirika makubwa yanayoajiri watu wengi zaidi hapa Tanzania na nimebaini kwamba waajiriwa hawazidi 20,000 kwenye sehemu hizo.

Na hapa nazungumzia mashirika makubwa kama vile Shirika la Umeme Tanzania (Tanesco), Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA), Shirika la Reli, Mohamed Enterprises pamoja na Mamlaka ya Bandari za Tanzania (TPA).
Mashirika yote haya, kama utayajumuisha kwa pamoja, hayana wafanyakazi walioajiriwa zaidi ya 30,000.

Nimewahi kuzungumza na baadhi ya viongozi wa taasisi hizo na kusema kweli wengi wao wanaamini kwamba kama yangekuwa maamuzi yao, wangepunguza idadi kubwa ya wafanyakazi ilionao kwani kwa sasa ni mzigo mkubwa kuwa na idadi kubwa ya wafanyakazi ilizonazo.
Hii maana yake ni kwamba kama tutaenda kama tunavyokwenda sasa, nchi hii haitaweza kukidhi matamanio makubwa ya nguvukazi kuhusu suala la ajira.

Namna pekee ya kufanya hivyo ni kufikiria nje ya boksi ambalo tunafikiria kila siku. Ninaposema kufikiri nje ya boksi nina maana ya kuachana na mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya kwa sababu ya mazoea tu.

Kitakwimu, uchumi wetu unakua vizuri. Kimsingi, kiwango cha asilimia saba ambacho uchumi wa Tanzania umekuwa ukipanda katika kipindi cha miaka ya karibuni ni kikubwa kulinganisha na nchi nyingi duniani.

Hata hivyo, ukuaji huo umeshindwa kumaliza tatizo la ajira lililopo hapa nchini. Hii maana yake ni kuwa, kama tutaendelea kushabikia takwimu hizi pasipo kuona tatizo lililopo, mwisho unaweza usiwe mzuri.

Kuna namna nyingi ya kufanya ili kupambana na tatizo hili la ajira. La kwanza, na hili linatokana na ripoti ya WB niliyoizungumzia awali, ni kuwezesha shughuli zisizo za kilimo ili ziweze kutoa mchango mkubwa kwenye soko la ajira.


Kwa mfano, Ripoti Mpya ya WB iliyopewa jina la “Tunahitaji Ajira Zenye Tija”, imeeleza kwamba kuna biashara ndogondogo milioni tano ambazo hazifahamiki na zina waajiriwa wasiozidi wawili.
Hizi ni biashara ambazo zinafanywa zaidi mijini. Watu wengi wanazijua kwa vile ndiyo ziko huko katika maeneo wanakoishi watu. Kama biashara hizi zikifahamika na kueleweka na kisha zikawekewa mazingira ya kukua, zinaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajira.
Kama biashara hizi zikiwezeshwa, kuna uwezekano wa kupata ajira walau milioni moja kwa mwaka. Kuna wafanyabiashara wengine ni wakubwa lakini biashara zao hazihitaji mambo haya ya Maeneo Huru ya Biashara (SEZ).


Kuna watu kama waigizaji wa filamu, na nashukuru kwamba katika uzinduzi wa ripoti hiyo mpya ya WB, mwigizaji maarufu, Jacob Stephen JB, alihudhuria na kuzungumza.


Mwigizaji wa filamu hahitaji kwenda SEZ. Kama alivyo kwa mwanamuziki na baadhi ya sanaa nyingine. Lakini sote tunafahamu ni kwa kiasi gani, pamoja na kutokuwa katika utaratibu wa kisasa wa biashara, sekta ya burudani imeweza kusaidia vijana.
Nani alifahamu kwamba sekta ya filamu inaweza kuwa kubwa kama ilivyo sasa? Je, ni vijana wangapi ambao hawakuwa na matumaini ya maisha lakini leo wanaishi kwa sababu ya filamu au muziki? Je, wale waliofanikiwa, nao wameajiri watu wangapi ambao nao wanaishi kwa sababu hiyo?


Somo tulilolipata katika eneo la filamu linamaanisha kwamba zipo fursa nyingi za kusaidia nguvukazi iliyopo ambazo pengine hazijagundulika tu na kuwekwa hadharani.
Kama zitafahamika na kuwekewa mazingira mazuri, vijana wa kuzichangamkia watakuwepo tu na tutakuwa tumepiga hatua kubwa katika kukabiliana na tatizo hili kubwa la ajira.


Kama ajira katika sekta ya filamu halikuwa suala linalozungumzwa kabisa hadi mwaka 2005 na katika kipindi kifupi cha miaka kumi tu hali imefika ilipo sasa, Taifa litafaidika vipi endapo zitaibuka sekta nyingine chache na kuwa na faida kama ya kwenye filamu.
Jambo la msingi kwetu sote ni kufikiria nje ya boksi la kutazama ajira katika vyanzo vilevile na mtazamo ule wa wahasibu, wahandisi, wanasheria, waandishi wa habari, marubani na kadhalika.
Tufikiri nje ya boksi na majibu tutayapata.
MAWASILIANO YA MAKAMANDA WA POLISI TANZANIAUSALAMA WA RAIA  NI UHAI WA 

TAIFA.S/N
MKOA WA KIPOLISI
ANUANI PEPE
NAMBA YA SIMU
NCHI
1
IGP 
-
0754262861 - 3223456
Tanzania
2
ARUSHA
rpc.arusha@tpf.go.tz
+255 715009912
Tanzania
3
DODOMA
rpc.dodoma@tpf.go.tz
+255715009914
Tanzania
4
ILALA
rpc.ilala@tpf.go.tz
+255 715009980
Tanzania
5
IRINGA
rpc.iringa@tpf.go.tz
+255 715009921
Tanzania
6
KAGERA
rpc.kagera@tpf.go.tz
+255 715009916
Tanzania
7
KASKAZINI PEMBA
rpc.kaskazinipemba@tpf.go.tz
+255 715009917
Tanzania
8
KASKAZINI UNGUJA
rpc.kaskaziniunguja@tpf.go.tz
+255 715009918
Tanzania
9
KIGOMA
rpc.kigoma@tpf.go.tz
+255 715009915
Tanzania
10
KILIMANJARO
rpc.kilimanjaro@tpf.go.tz
+255 715009923
Tanzania
11
KINONDONI
rpc.kinondoni@tpf.go.tz
+255 715009976
Tanzania
12
KUSINI PEMBA
rpc.kusinipemba@tpf.go.tz
+255 715009924
Tanzania
13
KUSINI UNGUJA
rpc.kusiniunguja@tpf.go.tz
+255 715009925
Tanzania
14
LINDI
rpc.lindi@tpf.go.tz
+255 715009927
Tanzania
15
MANYARA
rpc.manyara@tpf.go.tz
+255 715009929
Tanzania
16
MARA
rpc.mara@tpf.go.tz
+255 715009930
Tanzania
17
MBEYA
rpc.mbeya@tpf.go.tz
+255 715009931
Tanzania
18
MOROGORO
rpc.morogoro@tpf.go.tz
+255 715009946
Tanzania
19
MTWARA
rpc.mtwara@tpf.go.tz
+255 715009948
Tanzania
20
MWANZA
rpc.mwanza@tpf.go.tz
+255 715 009949
Tanzania
21
PWANI
rpc.pwani@tpf.go.tz
+255 715009953
Tanzania
22
RUKWA
rpc.rukwa@tpf.go.tz
+255 715009954
Tanzania
23
RUVUMA
rpc.ruvuma@tpf.go.tz
+255 715009956
Tanzania
24
SHINGANGA
rpc.shinyanga@tpf.go.tz
+255 715009957
Tanzania
25
SINGIDA
rpc.singida@tpf.go.tz
+255 715009959
Tanzania
26
TABORA
rpc.tabora@tpf.go.tz
+255 715009961
Tanzania
27
TANGA
rpc.tanga@tpf.go.tz
+255 715009963
Tanzania
28
TARIME RORYA
rpc.tarimerorya@tpf.go.tz
+255 715009964
Tanzania
29
TEMEKE
rpc.temeke@tpf.go.tz
+255 715009979
Tanzania