Friday, July 25, 2014

TUMEDHAMIRIA KUIPAISHA TANZANIA KIMATAIFANa Saidi Mkabakuli,

Serikali imeweka wazi mkakati wa kuainisha fursa za kipaumbele zitakazoiwezesha kuivusha nchi kikanda na kimataifa kwa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kama inavyobainishwa na Mpango wa Kwanza wa Maendeleo wa Miaka Miaka Mitano (FYDP I) unaosimamiwa na  Ofisi ya Rais, Tume ya Mipango.

Mkakati huo umewekwa wazi na Naibu Katibu Mtendaji mpya wa Ofisi ya Rais, Tume ya Mipango, anayeshughulikia Biashara za Kimataifa na Mahusianao ya Kiuchumi Bw. Paul Sangawe mara baada ya kula kiapo cha kuitumika nafasi hiyo. 

Bw. Sangawe amesema kuwa lengo la Serikali ni kuhakikisha kuongeza mauzo ya bidhaa na huduma pamoja na kufaidika na misaada kutoka nchi marafiki na mashirika ya kimataifa.
Kwa mujibu wa Mpango Wa Maendeleo Wa Taifa  Mwaka 2012/13 thamani ya mauzo ya bidhaa na huduma nje ilikuwa dola za Kimarekani 6,796.3 milioni mwaka 2011, ikilinganishwa na dola 5,805.0 milioni mwaka 2010 sawa na ongezeko la asilimia 17.1. hivyo mkakati wetu ni kuongeza hali hii,” alisema Bw. Sangawe.
Kwa mujibu wa Mpango huo thamani ya bidhaa za kukuza mitaji zilizoagizwa toka nje iliongezeka hadi dola za Kimarekani 3,560.5 milioni kutoka dola 2,715.2 milioni mwaka 2010, sawa na ongezeko la asilimia 31.1. Ongezeko hili lilichangiwa zaidi na kuongezeka kwa uagizaji wa mitambo hasa ile ya viwandani.
Aidha, thamani ya uagizaji wa bidhaa za kati iliongezeka hadi dola za Kimarekani 4,139.0 milioni mwaka 2011, kutoka dola 2,741.2 milioni mwaka 2010, sawa na ongezeko la asilimia 51.0. Uagizaji wa mafuta kwa wingi ulitokana na matatizo yaliyojitokeza ya kutozalishwa kwa kiasi kinachohitajika cha umeme unaotokana na maji, hivyo kupelekea mitambo mingi ya mashine kuendeshwa kwa kutumia umeme unaozalishwa na mafuta.
Vilevile, thamani ya mafuta yaliyoagizwa katika mwaka 2011 ilikuwa dola milioni 3,228.7 ikilinganishwa na dola milioni 2,024.2 mwaka 2010. Uagizaji wa bidhaa za matumizi ya kawaida uliongezeka hadi dola 2,128.0 milioni kutoka dola 1,709.2 milioni mwaka 2010, sawa na ongezeko la asilimia 24.5.
Bw. Sangawe ameongeza kuwa Serikali inajikita katika kutambua masoko kwa bidhaa za Tanzania na vyanzo vipya vya uwekezaji katika uchumi wa Dunia na Kikanda ili kuwezesha sekta binafsi kuchangia kufanikisha utekelezaji wa miradi hiyo ya maendeleo ili kuwezesha nchi kuchanmkia fursa za masoko ya kimataifa ikiwemo AGOA na nchi za jumuiya za Ulaya. 

“Kipaumbele itakuwa ni kutumia rasilimali chache kuchochea uwekezaji wa sekta binafsi pamoja na kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuvutia uwekezaji katika maeneo ya kipaumbele na ya matokeo makubwa,” aliongeza Bw. Sangawe.

Serikali imeaandaa Mpango wa Maendeleo wa Miaka Mitano ukiwa na lengo la kuwa na mfumo madhubuti wa kutekeleza Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025. Lengo la Dira ni  kuibadili Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa kati ifikapo 2025.

ANTI- SEMITISM GROWS IN EUROPE AS ISRAEL ATTACKS GAZA
Israeli football team Maccabi Haifa's game against French side Lille had to be stopped after pro-Palestinian protesters stormed the pitch.
Supporters of reportedly Turkish origin ran onto the field in the Austrian stadium where the game was played and headed for the Maccabi players, sparking ugly scenes.

One of the players is seen to trip a fan before punches were thrown. The Maccabi players - some of whom retaliated - managed to leave the field unhurt.

Maccabi Haifa denounced the attack, saying the club 'believes in co-existence, tolerance and is against violence'

A club statement given to the Jerusalem Post added: 'This didn't happen because of sport or football, it happened because we are a team which represents Israel.'

The incident comes amid fears of growing anti-Semitism in Europe at time when Israeli forces are locked in a violent conflict with militant group Hamas in Gaza.

There was rioting in Paris at the weekend when a synagogue and Jewish-owned businesses were attacked during a pro-Palestinian rally.

Meanwhile, murderous slogans dating back to the days of Hitler have been chanted at similar events in Germany.

The Israeli ambassador to Germany, Yakov Hadas-Handelsman, said this week: ‘They pursue the Jews in the streets of Berlin… as if we were in 1938.’

During the football match fight yesterday, banners calling for the liberation of Palestine were displayed by certain sections of the crowd.

Lille said on its Twitter feed that the referee called a halt to the game after a group of youths, waving Palestinian flags and placards, ran onto the pitch with just three minutes of the game left.

After a series of brief scuffles, the protestors were led away by security officers with the French side 2-0 ahead at the time.

Allon Sinai, a sports journalist for the Jerusalem Post, wrote: 'Punches and profanities were exchanged between the handful of youngsters, who waved Palestinian and Turkish flags throughout the match, and the Haifa players, who were mainly stunned by the scenes.

'The security stewards on hand were slow to react, but ultimately the situation calmed down, with several of the protesters being escorted out of the stadium and the Haifa players leaving the pitch unscathed.'

Israel is currently engaged in hostilities with Hamas, a militant group that runs the Gaza Strip.

Last month UEFA announced that Israeli clubs could not host European matches due to the 'unrest' in Israel.

Thursday, July 24, 2014

MAONI YA MWANAZUONI: MCHAKATO WA KATIBA MPYA NA CHANGAMOTO YA MUUNGANO.“MIMI NIMEJIFUNZA KATIKA POLITICAL SCIENCE (SAYANSI YA SIASA) KUWA NCHI INAPOKUWA MOJA KUBWA, BASI UCHUMI WAKE UNASTAWI NA WATU WANAPATA MAENDELEO YA KIUCHUMI KULIKO KUWA NCHI NDOGO,”

Mbona Singapore ni nchi ndogo sana isiyokuwa na mtaji mkubwa wa watu na ardhi lakini yenye maendeleo makubwa kuliko nchi zake jirani Malaysia na  Indonesia zenye mitaji mikubwa ya watu na mali asilia?. Mbona Rwanda au Malawi ni matajiri sana kuzidi mikoa mingi ya Tanzania ambayo mingi ni yenye utajiri watu na mali asilia mkubwa zaidi kuliko zilizo nao Rwanda au Malawi?!


Nchi ndogo ndogo zikiunganishwa pamoja na kuwa moja kubwa kunawafanya watu wake kuwa waliolewa mtaji mkubwa wa nguvu watu na mali asilia na hivyo kuwa ni wanotegemea zaidi uridhi wa mali kwenye maisha yao ya kujitafutia maendeleo ikilinganishwa wananchi ndani ya nchi kubwa ambao mtaji mdogo wa nguvu watu na mali za uridhi unawalazimisha kutegemea zaidi akili, bidii na maarifa kwenye maisha yao ya kujitafutia maendeleo.


Pia, kuwa sehemu ya nchi kubwa jirani kungezifanya nchi ndogo ndogo kama Singapore, Taiwan na Japan kungezifanya ziwe na maendeleo madogo kuliko zilizo nayo kwa sasa kutokana na migogoro itakayosababishwa na tamaduni zisizopikika kwenye chungu kimoja zipikike humo; ushindani wa kibiashara na maendeleo yake kiuchumi kupotea; na ndogo kupoteza uvutio wake kwa wawekezaji wanaoogopa riski nyingi zinazoambatana na nchi kubwa.


Ni kweli kabisa kwamba umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu kwa hili la umoja wa nchi iwe ni ushirikiano (shirikisho) na sio ungano (nchi kuungana kuwa moja).


Faida na athari zitokanazo na nchi kuungana na kuwa moja ni hizo hizo za familia za wanandugu ( wazazi, wadada, wakaka na watoto) kuamua kuwa karibu kwa njia ya kujijengea jumba moja kubwa litakalotumiwa na familia zote badala ya kila moja kujijengea nyumba yake ndogo na hivyo kutenganisha ya familia yasiyopikika kwenye chungu kimoja na kuunganisha yale yanayopikika chungu kimoja.
Nadhani umuhimu wa kuwa na muungano shirikisho badala ya muungano nchi moja au mbili utakuwa umeeleweka.


Dk A. Massawe

WHY AFRICAN MINERAL POLICIES ARE NOT AFRICAN?

By Dr Antipas Massawe, 

One: Playing big cats (developed countries) in a field dominated by big cats (developed countries) when small cats are what developing African countries are.

Most African Mineral Policies  are not delivering national expectations most effectively due the non-African reliance on private sector led mining sectors they are built for when indigenous private sectors are still underdeveloped, incorporate negligible fractions of their local populations through stock markets and lack global competitiveness in mining business.


Without own private sector mining capacities, mineral policies built for private sector led mining sectors always lead to the evolution of the foreign dominated mining sectors we see exporting mineral revenues and minerals in the form of raw materials from Africa and contributing very little in the form of royalties, taxes and handouts to the African economies.

Such mineral policies may serve national interests in the mineral rich developed countries like Canada, Australia and the United States of America (USA) which have own global competitive private mining sectors  which incorporate most of interested and well funded citizens through stock markets.
For the mineral rich African countries, mineral policies should be built for the self-reliance obtainable from Governments investing in their mineral sectors (they should include in their investment priorities) to empower local participation and maximize their shares of mineral revenues for re-investing in the development of indigenous private sectors, and continue the investing till the indigenous private sectors develop into dependable public forces which are global competitive and incorporate majority citizens through stock markets.

Emulation of mineral policies in the national companies led mining sectors in mineral rich middle economies like India, Brazil and Argentina is what mineral rich African countries could have done.
While African countries are playing Canadian and/or Australian and/American and loosing,  the Chinese are playing Chinese, the Australians Australian, Indians Indian, Brazilians Brazilian, Russians Russian and all  wining.


When competing with the mineral rich developed countries, mineral rich developing countries should play the developing countries style rather than the style which makes developed ones competitive.


Two: Forcing small cats (citizens in the developing African countries) to compete for their  own food (mineral resources) with a herd of alien big cats (the powerful foreign mining companies).
Most African Mineral Policies violate citizens rights of heritage on the mineral resources of their countries when they allow the Governments to treat citizens and foreigners on equal terms (same rents and taxes for mineral rights) as if minerals in the African countries are properties of the African Governments and/or foreigners and Africa citizens have same rights of heritage on the minerals in African countries.

Such treatment may serve national interests in mineral rich developed countries like Canada, Australia and USA which are equipped with global competitive private mining sectors which win abroad if lose at home and the other way round.


I would describe the treatment of citizens and foreigners as having equal rights of heritage on minerals in the African countries as a deliberate avoidance of African Governments responsibility to empower their citizens and enable them to participate in their mineral sectors and/or deliberate acts of the African Governments to drive off indigenous private sectors in favour of the foreign domination for taxes rather than taxes plus profits.
African Mineral Policies should created rents and fiscal regimes which favour indigenous private sectors and their partnerships with foreign mining companies to take lead against the foreign domination which carry very minimal benefit to the mineral rich African countries in terms of skills transfer and mineral revenues.


Three: Non involvement of citizens in the decisions reached by their Governments and the foreign mining companies in the development of mineral resources in African countries.
Most African Mineral Policies violate citizen rights of heritage on the mineral resources of their countries when they allow the African Governments to endorse large scale Mineral Development Agreements without any involvement of the citizens and in secrecy as if minerals in the African countries are the properties of the African Governments. Instead, African Mineral Policies should have required the citizens to endorse large scale Mineral Development Agreements through a majority vote of their Parliaments before the Governments could sign them. Such approach enables the multiple view of brain diversity in their Parliaments to eliminate all flaws and generate flawless Mineral Development Agreements which benefit the mineral rich African countries most effectively.


African mining which is African is obtainable from African Mineral Policies which are founded on Governments investing to support increased local participation; variable rents and taxes which favour local and their partnerships with foreigners against foreign domination; and involvement of citizens (through their Parliaments) in the decisions involved in large scale Mineral Development Agreements.


Governments’ investing to support their private sectors in developing countries is justifiable because it is parents helping their children to survive competitions in a field dominated grownup competitors.

Same way developed countries decided to import goods from some developing countries free of import-duty knowing that children (developing countries) won’t survive without the favour or become a threat with it in the open market dominated by grown-ups(developed countries).


When sharing with the mineral rich developed countries, mineral rich developing countries should deploy mineral policies which work for developing countries rather than the mineral policies used in developed countries.

KUELEKEA UCHAGUZI 2015Kwa hisani ya Bidii Google Groups.

 AHADI ZA  CCM  2010-2015

1.      Kujenga reli mpya kutoka Dar es Salaam mpaka mikoa ya Kanda ya ziwa
- Nzega, Tabora

2.      Mkoa wa Tanga kuwa Jiji la Viwanda - Tanga mjini

3.      Tabora kutumia maji ya Ziwa Victoria - Igunga

4.      Kulipa madeni ya chama cha Ushirika mkoa wa Shinyanga (SHIRECU) -
Shinyanga

5.      Kumaliza migogoro ya Ardhi nchini - Dodoma

6.      Wakulima kuacha kutumia jembe la mkono - Dodoma mjini

7.      Kuwapatia trekta wakulima - Kata ya Mrijo, Dodoma

8.      Wananchi kutoondolewa kwenye Ranchi ya Misenyi - Kagera

9.      Kujenga Uwanja wa Ndege Misenyi - Kagera

10.  Kupanua Uwanja wa Ndege Bukoba - Bukoba Mjini

11.  Kujenga uwanja wa ndege mkubwa Kigoma - Kigoma Mjini

12.  Mtukula kupatiwa umeme kutoka Uganda - Kagera

13.  Mikoa ya Kagera, Kigoma, Lindi, Rukwa na Ruvuma kuunganishwa katika
gridi ya taifa ya umeme - Kagera

14.  Kuimarisha Takukuru kwa miaka mitatu - Kagera

15.  Hukumu kwa waliopatikana na hati ya kuua albino - Mbeya

16.  Kununua meli kubwa kuliko MV Bukoba - Kagera

17.  Kuanzisha benki ndogondogo kwa ajili ya wajasiriamali

18.  Serikali kuvisaidia vyama vya ushirika - Mwanza

19.  Kuimarisha usalama Ziwa Victoria na Ziwa Tanganyika kwa kupeleka
kikosi maalum chenye vifaa kupambana na wahalifu - Mwanza

20.  Wilaya ya Geita kuwa hadhi ya mkoa Januari mwakani - Geita

21.  Kulinda muungano kwa nguvu zote - Pemba

22.  Kuwajengea nyumba waathirika wa mafuriko Kilosa - Morogoro

23.  Kununua meli mpya kubwa Ziwa Nyasa - Mbeya mjini

24.  Kujenga bandari Kasanga - Rukwa

25.  Kumaliza tatizo la walimu miaka mitano ijayo - Songea

26.  Kufufua mgodi wa makaa ya mawe Kiwira - Mbeya

27.  Kuzuia hatari ya kisiwa cha Pangani kuzama - Tanga

28.  Kununua bajaji 400 kwa ajili ya kubeba wajawazito hasa vijijini -
Iringa

29.  Kujenga barabara yenye kiwango cha lami kutoka Same mpaka Kisiwani -
Kihurio na kuiunganisha na barabara kuu ya Moshi - Dar es salaam - Same
mkoani Kilimanjaro

30.  Kumaliza tatizo la maji katika wilaya ya Same - Same Mjini

31.  Kuboresha barabara za Igunga - Tabora

32.  Kusambaza walimu 16,000 katika shule za sekondari zenye upungufu
makubwa wa walimu - Kisesa Magu

33.  Kununua vyandarua viwili kwa kila kaya - Mbeya Mjini

34.  Kuzipandisha hadhi hospitali maalumu saba nchini kuwa za rufaa ili
kuipunguzia mzigo Hospitali ya Taifa ya Muhimbili (MHN) - Hydom Manyara

35.  Kulinda amani nchini kwa kuzuia chokochoko za kidini, kikabila na
kisiasa - Musoma

36.  Kulinda haki za walemavu - Makete

37.  Kujenga baabara ya Njombe - Makete kwa kiwango cha lami,urefu wa
kilomita 109 - Iringa mjini

38.  Kujenga barabara Musoma - Mto wa Mbu Arusha - Arusha

39.  Kuanzisha jimbo la Ulyankulu- Shinyanga Mjini

40.  Kujenga barabara ya lami Manyoni-Kigoma - Kaliua,Tabora

41.  Kukarabati barabara ya Arusha Moshi - Arusha Mjini

42.  Kuboresha barabara ya Handeni, Kondoa, mpaka Singida - Dodoma

43.  Kuwafidia wanakijiji ng'ombe waliopotea wakati wa ukame mwaka 2009 -
Longido

44.  Vijiji vyote vilivyoko kilomita 15 kutoka kwenye bomba kuu la mradi
mkuu wa maji wa Ziwa Victoria - Shinyanga-Kahama kuunganishiwa maji -
Shinyanga

45.  Tatizo la umeme kufikia kikomo Novemba mwaka huu mkoani Arusha -
63.  kufufua chama kikuu cha ushirika cha wakulima wa Mbinga (MBICU) -

WAHANDISI TANESCO WATEMBELEA KIWANDA CHA SAO HILL KWA MAFUNZO KWA VITENDO JUU UKAGUZI WA UBORA WA NGUZOHabari imeletwa kwa hisani ya Said Ahmed Mabakuli.

Na Henry Kilasila, Iringa
Wahandisi wa Shirika la Umeme nchini (TANESCO) wanaonolewa katika kutambua nguzo bora za kusambazia umeme wameanza mafunzo ya vitendo ya ukaguzi na utambuzi wa nguzo bora na salama katika baadhi ya viwanda vya kuzalishia nguzo hizo mkoani Iringa.

Ziara ya wahandisi hao wa TANESCO inalenga katika kuwawezesha katika kukabiliana na matumizi ya nguzo zisizo na ubora na ili kuongeza ufanisi na usalama katika zoezi la kusambaza umeme nchini.

Wahandisi hao wamepata fursa ya kutembela kiwanda cha Sao Hill kilichopo Mafinga mjini Iringa ikiwa ni mafunzo kwa vitendo juu ya utambuzi wa nguzo bora.

Washiriki waliweza kuona namna uzalishaji na utayarishaji wa nguzo unavyofanyka ikiwa ni pamoja na ukaguzi wa nguzo kabla haijawekewa dawa na ukaguzi wa nguzo baada ya kuwa ya kuwekewa dawa.

Akivitaja vitu vinavyoangaliwa kabla nguzo haijawekewa dawa Bw. Emmanuel Simkoko ambae ni mkaguzi kutoka Kampuni ya Ukaguzi wa Ubora ya SGS ya jijini Dar es Salaam, alisema vitu vya kuzingatia katika zoezi la utambuzi wa ubora wa nguzo ni pamoja na aina ya mti unaotumika katika kuandaa nguzo hizo, ukubwa, pamoja na kimo cha nguzo husika.

“Kuna vitu vya kuzingatia wakati wa kuchambua aina ya ubora wa nguzo, ni muhimu kujua aina ya mti ili kubaini  hali ya unyevunyevu, na masuala mengine ya utaalamu ikiwamo vipimo vya nguzo husika,” alisema Bw. Simkoko.

Kwa mujibu wa Bw. Simkoko, nguzo bora haitakiwi kuwa na hali ya unyevunyevu kuvuka 25%, pamoja na ukubwa wa kitako cha nguzo kisipungue milimita 20 na juu ya nguzo isipungue milimita 20. 

Wahandisi hao walielimishwa sifa nyingine ya nguzo bora kuwa ni pamoja na kuangalia nguzo kama imeliwa na wadudu, umbo la nguzo iliyo panda haifai kwa kuwa haitoweza kukidhi kazi husika.

Bw. Simkoko alihitimisha kwa kuwaelimisha wahandisi hao namna ya kuwekea dawa nguzo zilizo bora, “Baada ya nguzo kuwekewa dawa huwafanyiwa majaribio kuangalia dawa kama imewekwa ipasavyo, na tuna utaratibu wa kuzifanyia majaribio kila mwezi,” aliongeza Bw. Simkoko.

Wahandisi wa TANESCO wapo mkoani Iringa kwa mafunzo ya wiki mbili yenye lengo la kuwawezesha wataalamu hao kuwa na weledi wa hali ya juu katika kutambua nguzo zenye sifa na umadhubuti na salama katika zoezi la usambazaji umeme nchini.


RAI YA JENERALI

MUISLAMU "KHAMSA SWALAWAT"

Na Jenerali Ulimwengu,
 
NIMEKUWA nikijadili na kukemea, unafiki unaotutawala katika maisha yetu kama taifa. Tumefanya unafiki umekuwa ni sehemu muhimu ya utu wetu au labda niseme nakisi yetu katika utu. Unafiki umetuenea kiasi kwamba wengi wetu tunapoona ni bora kusema uongo hata pale ambapo ingekuwa faida kwetu kusema ukweli.

Hali hii haikuanza leo, ingawa sasa imekomaa. Nimewahi kusema mara nyingi kwamba tangu Awamu ya Kwanza ya utawala wa nchi hii, chini ya Julius Kambarage Nyerere, mbegu za unafiki zilikuwa zimepandwa, hasusan na watu walioona kwamba kukubali kila alichokisema Nyerere ilikuwa ni tiketi ya kuendelea kuwa katika uongozi, hata kama mhusika hakukubaliana hata kidogo na Nyerere.

Hali hiyo imeendelea, chini ya Ali Hassan Mwinyi, Benjamin Mkapa na hadi leo chini ya Jakaya Mrisho Kikwete. Imekuwa ndiyo hulka ya nchi yetu, ‘ethos’ ya taifa: Mpendeze aliye na mamlaka ili upate mradi wake, hata kama mambo yake siyo tu huyaungi mkono kifikra, bali yanakuchukiza hasa. Kwa jinsi hii tumekuwa waongo wakubwa kiasi kwamba anachokwambia mwanasiasa wa Tanzania, au hao wanaojiita wanasiasa, unaweza kukikadiria kuwa na ukweli kwa asilima 20 (kwa sababu katika mazungumzo atakuwa ametaja majina halisi ya watu, mahali na vitu) lakini asilimia 80 iliyobaki ujue ni mizungu.

Tukichunguza kioja kinachoitwa mchakato wa Katiba tunapata kielelezo cha nisemacho. Ni dhahiri, na ushahidi upo, kwamba chama-tawala hakikutaka tangu mwanzo, hakitaki sasa na wala hakitataka kamwe kuandika Katiba mpya. Kisa? Chama hicho na wakubwa wake wanaona Katiba iliyopo sasa inawafaa wao na maslahi yao. Si maslahi ya nchi, bali maslahi ya wakuu walio madarakani leo.

Kwa sababu uwezo wa kutazama na kuzitambua alama za nyakati, kusoma kilichoandikwa ukutani kwa herufi ghaibu, wala kuona mambo yaliyo mbali zaidi ya upeo wa macho, hawa wakuu wetu hawana haja, akili, ari wala stamina ya kuyashughulikia mambo hayo. Ni makubwa, yanasumbua na hayana tija kwao. Kwa mantiki yao, wanaondoka kesho kutwa, hivyo kuna sababu gani ya kujiumiza bure?

Wakuu hao walitamka kwamba hatuna haja ya Katiba mpya kwani iliyopo inatosheleza mahitaji. Kisha mkuu wao alipotamka kwamba atateua tume ya kusaka Katika mpya, wakakaa kimya, na baadhi yao wakawa ndio watekelezaji wa utashi wa mkubwa wao. Sasa najiuliza ukitaka kufunga nguruwe, ukanunua viguruwe vidogo na kuvipeleka shambani, ukivijengea zizi la kisasa, ukavinunulia chakula kilichopasishwa na dawa zipasazo, lakini mwishowe ukakabidhi shamba hilo kwa meneja Muislamu wa swala tano, utapata nini? Chukua mfano huo, kisha uangalie mchakato wetu wa vichekesho vya kuliza wazalendo.

Muislamu ‘khamsa swalawat’ hawezi kufuga nguruwe, hata angekufa njaa. Ama atavitelekeza viguruwe vyako viliwe na mbweha, ama ataghairi kuvilisha, ama atavipa sumu vifilie mbali. Kwa vyovyote vile, hawezi kuishi katika shamba moja na wanyama ambao kwake ni najisi. Hivyo ndivyo tulivyosukumwa kufanya na matokeo yake tunayaona. Ipo siku watu watauliza mantiki ya hili zoezi ilikuwa nini hasa?

Aidha, kwa muda mrefu, miaka na miaka katika maandiko yangu nimekuwa nikisema kwamba haiwezekani kupambana na ufisadi kwa kuwakamata watu wadogo na kuwapeleka mahakamani wakati wewe mwenyewe unayetoa maelekezo ya kuwakamata hao unaowafanya wakamatwe una uhusiano wa karibu na wahalifu wengine ambao, kwa sababu ya uhusiano uliopo kati yako na wao, hawakamatwi na wala hawabughudhiwi.

Hawa hawakamatwi na hakuna hatua zozote zinazochukuliwa dhidi yao kwa sababu wewe mkuu wa shughuli ya kuwakamata au kuwashughulikia unawalinda. Kwa mantiki hii asasi yoyote ambayo inaendelea kuwa na wezi, wala rushwa na mafisadi na hifanyi lolote kuhusu watu hao, ni asasi ya kifisadi.

Ziko nyingi hizi, na baadhi ya hizo ni asasi zinazohusiana na uongozi na utawala wa nchi moja kwa moja. Imekuwa ni kawaida zama hizi kwa watu ambao wanayo mambo mengi ya kuficha, na ambao huko walikotoka wametengeneza fedha za kutosha, halali na haramu, kutaka kujipenyeza katika nafasi za ‘uongozi’ kwa sababu mbili kuu.

Ya kwanza ni kukata bima dhidi ya kugundulika na kufuatiliwa. Hivyo ndivyo watu walivyoingia katika nafasi za juu za ‘uongozi’ wa chama-tawala hata kama hawajui iwapo TANU ilikuwa timu ya soka au klabu ya kucheza gombe-sugu. Hawajui nadharia moja, moja tu, kuhusu uhusiano wa kijamii na mifumo ya kiuchumi.

Hawa ndio wachangiaji wakubwa katika mifumo ya chama. Baadhi yao ni majangili wanaojulikana, lakini wao ndio mihimili mikuu ya chama ambacho kiliacha zamani sana kuwa na mihimili ya kinadharia na kiitikadi na kikajikita zaidi katika mihimili ya kifisadi.

Sababu ya pili ya watu hawa kukimbilia nafasi za ‘uongozi’ ni kuongezea juu ya kile walichonacho tayari. Mwizi hawezi kutosheka, na hakutakuwa na siku atakapojihisi kuridhika na mali alizochuma kwa njia haramu. Atataka kuongezea siku zote.

Chama-tawala ndicho kinachoendesha Serikali, na Serikali ndicho kituo kikuu cha rushwa na ufisadi katika nchi yoyote ya dunia ya tatu, na hata nyingine. Hii ni kwa sababu Serikali ndiyo inayoendesha miradi yote kabambe katika nchi na ndiyo inayotoa kandarasi na mipangilio mingine ambayo inakimbiliwa na wawekezaji na wahuni wa kila aina. Pia Serikali ndiyo inayotoa misamaha na afadhali kadha wa kadha kwa wale inaopenda kuwapa faida hizo.

Ili kuthibitisha kwamba Serikali inaweza kufanya mambo ya hovyo yanayoumiza nchi, sote tunajua kwamba Serikali yetu iliwahi kutoa misamaha ya kodi kwa majumba ya kamari! Unataka kujua nini zaidi kuhusu kinachowezekana na kisichowezekana serikalini.


Itaendelea...


RAIA MWEMA